קיבוץ החותריםלקבלת הרשאה לפתיחת השער, מוזמנים למלא את פרטיכם. לתשומת לב התושבים- על מנת לקבל אישור לפתיחת השערים, עליכם להיות חתומים על חוזה משולש.