קיבוץ החותריםאירועים קרובים קיבוץ החותרים - שיוך דירות