קיבוץ החותריםאירועים קרובים קיבוץ החותרים - אסיפת חברים