קיבוץ החותרים

שעות פתיחה
הודעות מזכירות
עלון
לוחות
בית מיכל
מרפאה
טלפונים
חודש:שנה:
להוספת אירוע לחצו על היום בחודש.
א ב ג ד ה ו ש
01
02
20:00-21:30
אסיפת חבר
03
04
17:30-19:30
חמישי בשל
05
8:00-9:00
מפגש הכנה
06
16:30-18:00
גינה קהיל
07
18:00-19:30
מיני הרצא
08
09
10
11
17:30-19:00
חמישי בשל
12
17:30-18:15
אימון שקי
8:00-8:45
ריצה קהיל
13
14
15
16
17
17:00-18:00
שעת סיפור
18
19
20
21
22
23
24
16:30-18:00
יצירה לפס
25
26
8:00-8:45
ריצה קהיל
27
28
29
30
20:00-21:30
לצאת מהאר
8:00-8:45
ריצה קהיל
8:00-8:45
ריצה קהיל
תאריך נוכחי:25/04/2019