קיבוץ החותרים

שעות פתיחה
הודעות מזכירות
עלון
לוחות
בית מיכל
מרפאה
טלפונים

בנייה בהחותרים

הרחבות הבנייה בהחותרים פתוחות לחברים ובני המקום בלבד!

אין טעם להתקשר למזכירות הקיבוץ בנושא.