קיבוץ החותרים

קיבוץ החותרים

הנהלת הקהילה קוראת לציבור להמשיך ולהביע דעתו באתר, במקומות המיועדים לכך תוך הקפדה על לשון מכבדת וכבוד הדדי

 

אמנת שיח באתר הקיבוץ:

1.      אין לפרסם באתר הקיבוץ כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או הפוגע בשמו הטוב.

2.      אין לפרסם באתר הקיבוץ כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עויין, מאיים או גס רוח.

3.      אין לפרסם באתר הקיבוץ כל תוכן שיש בו או הוא מעודד לגזענות או אפליה פסולה.

4.      אין לפרסם באתר הקיבוץ כל תוכן פורנוגרפי או בעל תוכן מיני.

 

מי שיפרסם תוכן שלא ע"פ כללים אלו, ייחסם לכתיבה באתר.