קיבוץ החותרים

שעות פתיחה
הודעות מזכירות
עלון
לוחות
בית מיכל
מרפאה
טלפונים


לקבלת הרשאה לפתיחת השער, מוזמנים למלא את פרטיכם. לתשומת לב התושבים- על מנת לקבל אישור לפתיחת השערים, עליכם להיות חתומים על חוזה משולש.