קיבוץ החותרים

שעות פתיחה
הודעות מזכירות
עלון
לוחות
בית מיכל
מרפאה
טלפונים
ועדות


ועדת תכנון

תכנון (13/12/2018 00:12)

מצורפת חוברת הנחיות בינוי- ריכוז מידע לחבר אודות בניה פרטית

מסמכים מצורפים להודעה זו: