קיבוץ החותרים

ועדת תכנון

תכנון | עדכון אחרון:  13/12/2018 00:12

מצורפת חוברת הנחיות בינוי- ריכוז מידע לחבר אודות בניה פרטית

מסמכים מצורפים להודעה זו:

פרוטוקולים