קיבוץ החותרים

ועדות


ועדת תכנון

תכנון (13/12/2018 00:12)

מצורפת חוברת הנחיות בינוי- ריכוז מידע לחבר אודות בניה פרטית

מסמכים מצורפים להודעה זו: