קיבוץ החותרים

שעות פתיחה
הודעות מזכירות
עלון
לוחות
בית מיכל
מרפאה
טלפונים

אלבומים

גינה קהילתית - הקמה(12 תמונות)גינה קהילתית - ינואר / פברואר(7 תמונות)גינה קהילתית קטיף אביב 2019(39 תמונות)