שעות פתיחה
מידע לתושב
עלון
לוחות
בית מיכל
מרפאה
טלפונים

וועד מקומי החותרים

וועד מקומי החותרים

וועד מקומי הינו הרשות המוניציפלית המקומית.

באחריות הוועד המקומי- שמירה, נוי, מתקנים בחצר הקיבוץ.

 

תשלום מיסים לוועד המקומי- 

* צ'ק לוועד מקומי- מוטב - וועד מקומי החותרים

* העברה בנקאית לחשבון:

  בנק אוצר החייל, סניף 350 מתמ אומגה. חשבון 145075

  יש לציין בהערות את שם מעביר התשלום.

 

ליצירת קשר:

גדי רבינוביץ' - 04-8302416

vaad.mekomi@hahotrim.com