קיבוץ החותרים



דף ריכוז מסמכים/פרוטוקולים קיבוץ החותרים


פרוטוקולים - מנהלת חינוך

לקריאת העלונים - עלון החותרים

פרוטוקולים - אסיפה

פרוטוקולים - הנהלת קהילה

פרוטוקולים - וועד הנהלה

פרוטוקולים - וועד מקומי

פרוטוקולים - מיצוי זכויות

פרוטוקולים - אוגדן נהלים- אורחות חיים