קיבוץ החותריםכמויות גשם ינואר 2021

מזכירות (20/01/2021 10:42)

כמויות הגשם שירדו בינואר 2021,    נמדד בשדות באדיבות אביב מ.

סה"כ  עד 10/1/2021                     312            

14/1/21           9                        321

15/01/21         26                      347

17/01/21         18                      365

18/01/21         39                      404

19/01/21         7                        411

20/01/21         44                      455